W dniu 23 października 2019r. zespół chirurgów pod kierownictwem prof. Marka Dedecjusa Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie, jako jeden z pierwszych w Polsce, przeprowadzili operację  endoskopowego usunięcia tarczycy przez przedsionek jamy ustnej (ang. TransOral Endoskopic Thyroidectomy by Vestibular Approach).

Operacja przebiegła bez komplikacji, pacjentka po dwóch dniach opuściła oddział bez powikłań i bez blizny na szyi.  Wprowadzenie nowej techniki nie byłoby możliwe, bez współpracy całego zespołu operacyjnego- anestezjologów, pielęgniarek operacyjnych anestezjologicznych i innych osób zaangażowanych przy tej operacji. Pragniemy podziękować wszystkim za otwartość, chęć pomocy i dobrą współpracę i zapewnić, że tego typu operacje postaramy wykonywać rutynowo,  aby rozszerzyć możliwości terapeutyczne dla chorych leczonych w naszym Centrum.