Szanowni Państwo,

W dniach 5-6 kwietnia br. w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się konferencja pt.: „Perspektywy w onkologii molekularnej – III zjazd Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie”.

W związku z ogromnym zainteresowaniem Konferencją Komitet Naukowy przyjął do prezentacji w formie wykładu 62 zgłoszenia, reprezentujące prace nie tylko z obszaru onkologii molekularnej i translacyjnej, ale także z dziedziny patologii, chemioterapii, radioterapii i chirurgii. Mamy nadzieję, że różnorodność tematyczna prezentowanych prac umożliwiła wymianę doświadczeń i zainicjowanie nowych, wspólnych projektów badawczych. (czytaj więcej w internecie – dodajmy link do strony)

Do sesji plakatowej przyjęto 60 zgłoszeń. W konkursie na najlepszy plakat konferencji przyznano trzy nagrody:

Pierwsze miejsce przyznano pracy pt. Rola podjednostki ATPazowej – BRM – kompleksu SWI/SNF w rozwoju potrójnie ujemnego raka piersi, autorzy: I. Jancewicz, N. Rusetska, A. Armatorska, E. Macech-Klicka, K. Pogoda, A. Niwińska, W. Olszewski, Z. Nowecki, E.A. Sarnowska, J.A. Siedlecki.

Drugie miejsce przyznano pracy pt. Wpływ czynnika stresu termicznego HSF! Na zmiany indukowane przez estrogen w komórkach nabłonkowych piersi, autorzy: P. Janus, A. Toma-Jonik, T. Stokowy, N. Vydra, W. Widłak.

Trzecie miejsce przyznano pracy pt. Ekspresja SOX11 jako marker molekularny MRD dla MCL w porównaniu z t(11; 14) i rearanżacją IGH, autorzy: M. Szostakowska, M. Szymczyk, K. Badowska, B. Tudek, A. Fabisiewicz.

 

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Panu Profesorowi Janowi Walewskiemu – Dyrektorowi Centrum Onkologii – Instytutu za objęcie konferencji patronatem COI,   Komitetowi Naukowemu i Komitetowi Organizacyjnemu w tym: Idze, Monice, Ewelinie, Natalii, Małgosi, Joasi, Ani i Rysiowi z Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej oraz Dorocie, Agnieszce i Ani z Działu Nauki za ogromne zaangażowanie i nieocenioną pomoc. Szczególne podziękowania kierujemy do obsługi IT, którą zapewnili panowie: Grzegorz Supryn, Szymon Piechutowski i Marcin Leszczyński. Podziękowania kierujemy także do wszystkich pracowników Centrum Onkologii – Instytutu, którzy włączyli się w pomoc przy organizacji tego naukowego wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykładowcom, autorom plakatów, oraz prowadzącym sesje za profesjonalizm i trzymanie dyscypliny czasowej, a także wszystkim uczestnikom Konferencji za zainteresowanie prezentowaną tematyką oraz za cenne merytoryczne dyskusje, a także za nowe spojrzenie na zagadnienia z pogranicza nauk podstawowych i klinicznych.

 

Już teraz zapraszamy na kolejną konferencję z tego cyklu, która odbędzie się wiosną przyszłego roku!

 

Prof. Janusz Siedlecki

Prof. Piotr Widłak

Dr Elżbieta Sarnowska