Myślimy nad utworzeniem specjalnego oddziału dla pacjentów onkologicznych zakażonych koronawirusem z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej – zapowiedział w Polskim Radiu 24  prof. Jan Walewski dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy.

Jednocześnie dodał, że działalność bloku operacyjnego w naszym Instytucie  zostanie wznowiona w tym tygodniu.

Jak zdradził Dyrektor w wywiadzie dla Polskiego Radia, Narodowy Instytut Onkologii-Państwowy Instytut Badawczy w konsorcjum z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, korzystając z finansowania przez Agencję Badań Medycznych, prowadzi obiecujące badania przedkliniczne nad czynnikiem wykorzystującym nanoprzeciwciała i fagi, zapobiegające wnikaniu koronawirusa do komórek ludzkich oraz stymulowanie komórek immunokompetentnych tak by wytworzyć odporność. Obecnie weszliśmy w fazę testów bezpieczeństwa tego konstruktu.

Prof. Walewski wskazał również na rosnące koszty działalności Instytutu związane z pandemią m.in. z zapewnieniem środków ochrony osobistej dla personelu. Wydatki  już wzrosły o 30 mln zł.

– Od marca aż do tej pory staraliśmy się pełnić naszą misję i nie ograniczać zarówno diagnostyki, jak i leczenia, zarówno jeśli chodzi o chirurgię, napromienianie i leczenie systemowe. Czas w którym obniżyliśmy liczbę zabiegów był krótki, to były dwa tygodnie w kwietniu, ale szybko wróciliśmy do poziomu wyjściowego. Porównując rok 2019 do 2020 nie zmniejszyliśmy aktywności – podsumował dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy.

Cały wywiad:

https://www.polskieradio24.pl/130/8806/Artykul/2603815,Solidarnosc-i-mobilizacja-Prof-Walewski-o-pracy-personelu-Narodowego-Instytutu-Onkologii-w-czasie-pandemii