W Krakowie i w Gliwicach, na bazie tamtejszych placówek, powstają Oddziały Instytutu.