siedzibą Redakcji jest Instytut przy ul. Wawelskiej, a redaktorem – Franciszek Łukaszczyk.