o ofiary na Dar Narodowy dla Marii Skłodowskiej-Curie, którym ma być Instytut Radowy jej imienia. Powstaje Komitet Daru Narodowego pod Honorowym Przewodnictwem Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego.