„Mojem najgorętszem życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie”. Dla realizacji tego życzenia powstaje w Polsce Towarzystwo Instytutu Radowego