Ogłoszenia o otwartym naborze partnera społecznego oraz partnera spoza sektora finansów publicznych


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

społecznego w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1: Programy Profilaktyczne (nowotwory szyi i głowy) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 5.1 POWER).
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie ogłasza konkurs na partnera społecznego w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1 POWER.

 


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1: Programy Profilaktyczne (nowotwory szyi i głowy) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 5.1 POWER).
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie ogłasza konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 5.1 POWER.