27 maja, drugi dzień obchodów 90-lecia Narodowego Instytutu Onkologii rozpoczął się Mszą Świętą w kaplicy przy ulicy Roentgena 5. Następnie, Dyrekcja wraz z zespołem ekspertów w składzie:

prof. Jan Walewski

prof. Piotr Rutkowski

prof. Andrzej Kawecki

prof. Michał Mikula

prof. Iwona Ługowska

dr Joanna Didkowska

Marcin Ozygała

odpowiedzieli podczas konferencji prasowej na pytania przedstawicieli mediów o perspektywy i wyzwania jakie stoją przed Instytutem w najbliższych latach, stanowiło wstęp do rozpoczęcia głównej części obchodów tego dnia: Międzynarodowej konferencji naukowej „90 lat rozwoju nowoczesnej onkologii w Polsce”. Bardzo dziękujemy przedstawicielom władz i środowisk medycznych za uświetnienie obchodów swoją obecnością. Wystąpienia zostały podzielone na dwa panele tematyczne, które poprzedziła część oficjalna z udziałem Pani Minister Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Izabeli Antos, która odczyta list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego, J.E. księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasza Rzymkowskiego, Rzecznika Praw Pacjenta Ministra Bartłomieja Chmielowca, profesora Krzysztofa Składowskiego – zastępcy dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii, dyrektora oddziału w Gliwicach, profesora Janusza Rysia – zastępcy dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii, dyrektor oddziału w Krakowie, prezesa AOTMiT dr Romana Topór-Mądrego, przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządów, urzędów, dyrektorów centrów onkologii z całej Polski oraz przedstawicieli Instytutu Curie z Paryża.

Pierwsza sesja konferencji oprócz historii powstania NIO-PIB wcześniej Instytutu Radowego, którą przybliżył Dyrektor NIO-PIB prof. Jan Walewski omówiona została realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej, 70-lat działania Krajowego Rejestru Nowotworów, badań naukowych w NIO. W drugiej sesji wzięli udział goście zagraniczni z USA, Francji i innych państw gdzie omawiano system opieki onkologicznej.

W pierwszej części podsumowana została dotychczasowa działalność Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –  Państwowego Instytutu Badawczego:

Przesłanie Marii Skłodowskiej-Curie. O początkach Instytutu – Prof. Jan Walewski

90 lat rozwoju polskiej onkologii – Dr Janusz Meder

70 lat krajowego rejestru nowotworów – Prof. Joanna Didkowska

Nauki podstawowe – Prof. Piotr Rutkowski

Badania Kliniczne – Prof. Michał Mikula

Onkologia w Polsce z perspektywy pacjenta – Szymon Chrostowski

Podsumowanie – Prof. Andrzej Kułakowski

Druga zaś dotyczyła rosnącego znaczenia współpracy międzynarodowej przy badaniach i terapii nowotworów odbywała się w języku angielskim:

In the footsteps of Maria Sklodowska-Curie – Prof. Thierry Philip (Institute Curie, OECI)

MSCI cooperation with NCCN – Dr Robert Carlson (NCCN)

Leveraging Europe’s diversity: MSCI as a part of EORTC – Prof. Winette van der Graaf (EORTC)

NCI’s Center for Global Health partnership with Poland – Dr Satish Gopal, Mark Parascandola (National Cancer Institute)

The successful impact ofand NGO on Polish – US Cancer Collaboration – George Handy (Alliance For Innovation)

Discussion: Maria Skłodowska Curie Continuing the pioneering spirit: Poland and the future of Oncology

In person:

Prof. Iwona Ługowska (Poland),

Prof. Christophe Le Tourneau (Institute Curie, France),

Marcin Hańczaruk (AFI, Poland),

Online:

Dr Robert Carlson (NCCN),

Dr Satish Gopal (NCI),

Mark Parascandola (NCI),

George Handy (AFI)

Całość konferencji do obejrzenia na naszym kanale Youtube:

Otrzymaliśmy również wiele oficjalnych listów gratulacyjnych za które wszystkim dziękujemy:

List Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego

List Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka

List Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła

List WUM – prof. Zbigniewa Gacionga

List WCO – prof. Juliana Malickiego

List NIO O.Kraków – prof. Janusza Rysia

List NIO O.Gliwice – prof. Krzysztofa Składowskiego

List DCO – prof. Adama Maciejczyka