Konsorcjum Can.Heal adresuje swoje działania na rzecz profilaktyki, diagnozy, leczenia i nauki poprzez wykorzystanie zdobyczy spersonalizowanej medycyny w onkologii. Integracja standardowego postepowania uwzgledniająca indywidualizację podejścia na rzecz każdego chorego, wydaje się, że pozwoli uzyskać wyższą korzyść dla pacjentów i obywateli w obszarach takich jak profilaktyka, diagnozowanie i leczenie nowotworów. Projekt Can.Heal skupia się na wykorzystaniu w praktyce klinicznej technologii sekwencjonowania nowej generacji do profilowania genetycznego komórek nowotworowych, poprzez porównywalną jakość diagnostyki molekularnej, zharmonizowaną interpretację danych oraz ujednolicony sposób podejmowania decyzji terapeutycznych w całej EU. Projekt Can.Heal stanowi fundament do wdrożenia genetyki molekularnej do zdrowia publicznego w zakresie onkologii (onkogenomiki) także uwzględniając biobankowanie, aspekty etyczne i prawne związane z wykorzystaniem dostępu i współdzieleniem danych klinicznych.