Opis projektu:

Program eCAN, czyli „Wzmocnienie e-zdrowia, w tym telemedycyny i zdalnego monitorowania, w systemach profilaktyki i leczenia nowotworów” realizowany w ramach Wspólnych Działań Programu UE  EU4Health2021 ma na celu zwiększenie dostępności i wykorzystania rozwiązań z dziedziny e-zdrowia w onkologii. W trakcie 2-letniego projektu (2022 – 2024) konsorcjum przeprowadzi wieloośrodkowe badania pilotażowe wdrożenia telekonsultacji w zakresie wsparcia psychologicznego i rehabilitacji dla pacjentów onkologicznych jak również telemonitoringu i zastosowania nowych technologii do wspomagania decyzji medycznych. Prowadzona będzie ocena obecnej sytuacji wdrożenia e-zdrowia w onkologii w krajach członkowskich, zostaną wypracowane materiały szkoleniowe i opracowana ścieżka dalszego rozwoju i wdrożenia telemedycyny i telemonitorowania w zależności od możliwości i barier w poszczególnych krajach członkowskich.

 

Narodowy Instytut Onkologii jest liderem pakietu zadań nr 3: Ewaluacja.

Okres realizacji projektu: 01.09.2022-31.08.2024

Lider projektu: Sciensano, Belgia

Konsorcjanci: 16 podmiotów z całej Europy

Kierownik projektu w NIO-PIB: dr hab. n. med. Magdalena Rosińska – Profesor Instytutu

Biuro projektu w NIO-PIBBiuro Współpracy Międzynarodowej; ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Strona internetowa projektu:  https://ecanja.eu/

 

Wartość projektu: 4 997 101,18 Euro

Kwota dofinansowania dla NIO: 92 861,96 Euro