Od 23.06.2022 roku Polskim Towarzystwem Onkologicznym kieruje nowy zarząd wybrany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na czteroletnią kadencję  podczas konferencji „Onkologia precyzyjna w praktyce”. Nowym przewodniczącym zarządu głównego został prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Głównymi celami PTO pod kierownictwem nowego przewodniczącego ma być rozwój onkologicznej opieki koordynowanej – realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej i realizacja Krajowej Sieci Onkologicznej, a także uporządkowanie badań molekularnych w diagnostyce onkologicznej, praca nad poprawą bezpieczeństwa chorych leczonych onkologicznie w zakresie immunoterapii oraz współpraca z towarzystwami naukowymi hematologów i transfuzjologów, transplantologów dotycząca postępowania przedekspozycyjnego u chorych z upośledzeniem odporności, narażonych na infekcje COVID-19.

Skład nowego zarządu głównego PTO wraz z funkcjami:

 • prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. (przewodniczący zarządu głównego)
 • dr hab. Bożena Cybulska-Stopa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Oddział w Krakowie, Klinika Onkologii Klinicznej (skarbnik)
 • prof. Jan Walewski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (wiceprzewodniczący zarządu głównego)
 • prof. Andrzej Kawecki, zastępca dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • dr hab. Tomasz Kubiatowski, lekarz kierujący Kliniką Onkologii i Immunoonkologii w SPZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (sekretarz)
 • dr hab. Marta Mańczuk, ‪kierownik Pracowni Prewencji Pierwotnej, Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, ‪Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. Adam Maciejczyk, dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • dr Dorota Kazberuk, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Białymstoku
 • dr Marcin Ziętek, kierownik oddziału, Centrum Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków, Dolnośląskie Centrum Onkologii
 • prof. Lucjan Wyrwicz, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, zastępca dyrektora ds. lecznictwa otwartego
 • dr hab. Tomasz Rutkowski, z-ca dyrektora Oddziału ds. Naukowych, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytutu Badawczy, Oddział w Gliwicach
 • dr hab. Wojciech Wysocki, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Redaktor Naczelny Nowotwory. Journal of Oncology