Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał dr hab. n. med. Andrzejowi Rutkowskiemu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Serdecznie gratulujemy!

Andrzej Rutkowski, lat 54. Ukończył studia medyczne w 1992 roku. Specjalista chirurgii onkologicznej. Doktorat w 2000 roku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2011 r. Członek Rady Naukowej NIO-PIB.
Od początku pracy zawodowej związany z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, gdzie obecnie pełni funkcje Naczelnego Specjalisty Chirurga. Jest konsultantem wojewódzkim z dziedziny: chirurgia onkologiczna w województwie mazowieckim.