Z przyjemnością zawiadamiamy o przyjęciu naszego Instytutu do grona EurOPDX (https://www.europdx.eu) – multidyscyplinarnej sieci ośrodków naukowych wyspecjalizowanych w onkologii przedklinicznej i translacyjnej, których wspólnym celem jest tworzenie klinicznie istotnych modeli nowotworów. Zadaniem konsorcjum jest charakterystyka genetyczno-molekularna i deponowanie informacji o modelach we wspólnej bazie danych oraz udostępnianie utworzonych modeli i infrastruktury do badań podmiotom zewnętrznym. Członkostwo w konsorcjum zapewnia zharmonizowanie działań w zakresie wdrażania modeli, protokołów biobankowania, oraz raportowania, w celu poprawy odtwarzalności i przewidywalności badań przedklinicznych.

Zachęcamy do współpracy!