Pracownia COVID-19 naszego Instytutu w Warszawie uzyskała międzynarodowy certyfikat jakości wykonywania badań genetycznych w kierunku SARS CoV-2 organizowanego przez prestiżowe brytyjskie stowarzyszenie (QCMD – Quality Control for Molecular Diagnostics).

Certyfikaty QCMD są uznawane na całym świecie. Organizacja przeprowadza coroczne kontrole jakości w kierunku molekularnego wykrywania chorób zakaźnych w około 2000 ośrodków w ponad 100 krajach.

W ramach certyfikacji oceniano zarówno wynik analiz molekularnych dostarczonych przez QCMD preparatów z różnym stopniem wiremii wirusa SARS CoV-2 (wszystkie próbki zostały oznaczone poprawnie), jak i metodykę wykonywanych badań.

Uzyskanie certyfikatu QCMD oznacza, że NIO-PIB w Warszawie może legitymować się najwyższymi standardami jakości badań w kierunku wykrywania COVID-19, a personel i pacjenci NIO-PIB mogą być spokojni, że badania wykonywane są z należytą starannością i wiarygodnością.