Podczas konferencji Cancer Prevention 2020, która odbyła się w Warszawie 18 września eksperci zastanawiali się nad sposobami walki z rakiem. Rak kosztuje polską gospodarkę 0,5 proc. PKB rocznie. Warto więc zainwestować środki w skuteczną profilaktykę i badania nad nowoczesnymi terapiami.

W konferencji wzięli udział liczni eksperci: z Agencji Badań Medycznych, z ośrodków leczenia raka w Polsce i na świecie. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie reprezentowali: profesor Jan Walewski i profesor Piotr Rutkowski.

Najważniejszy polski dokument onkologiczny – Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 – ma powstać do końca listopada tego roku. Tworząc ją czerpiemy z doświadczeń krajów, w których podobne strategie od lat wspierają rządy w walce o dobro pacjentów z nowotworami: Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii.

Z doświadczeń Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że kraje posiadające strategię lepiej radzą sobie zarówno z zapobieganiem zachorowaniom na raka jak i leczeniem nowotworów – uzasadniał potrzebę stworzenia dokumentu prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.

Jak twierdzą eksperci nowa Strategia ma wpłynąć na zmniejszenie śmiertelności z powodu raka, zapobiec zachorowaniom poprzez różne działania profilaktyczne, jak np. szczepienia, pomóc zniwelować różnice w dostępie do leczenia, poprawić dostęp do nowych terapii i technologii lekowych, ujednolicić standardy diagnostyczne i terapeutyczne.

Możemy mieć wpływ na liczbę zachorowań na raka poprzez wczesną diagnostykę oraz inne działania, choć rzeczywiście również z powodu przyrostu liczby ludzi na świecie będzie wzrastać i liczba zachorowań. Ale najważniejsze jest opracować najpierw plan, a potem go realizować – przekonywał prof. George Wilding z MD Anderson Cancer Center, amerykańskiego ośrodka współpracującego z naszą ABM.