Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie – Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) dołączył do Organizacji Europejskich Instytutów Onkologicznych (ang. Organisation European Cancer Institute – European Economic Interest Grouping c/o Fondation Universitaire, OECI-EEIG) zrzeszającej ponad 100 najważniejszych europejskich ośrodków zajmujących się diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory, edukacją oraz prowadzeniem badań naukowych w onkologii.

 

Dołączenie NIO-PIB do sieci OECI umożliwia nawiązanie nowych kontaktów z partnerami zagranicznymi, a także pozyskania funduszy unijnych na działania naukowo-badawcze oraz edukacyjne. Współpraca międzynarodowa pod egidą OECI daje szansę na to, aby w krajach członkowskich jakość opieki onkologicznej została ujednolicona.”  – podkreśla pełnomocnik dyrektora ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska.

OECI-EEIG jest organizacją non-profit założoną w 1979 r. w celu prowadzenia efektywnej współpracy między Europejskimi Instytutami Onkologicznymi,  a także z innymi organizacjami aktywnymi  w obszarze onkologii m. in. European Cancer Organisation, European Cancer Patients Coalition, European Association for Cancer Research czy European Society of Pathology.