Podczas gali otwierającej XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej  prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz otrzymał medal „Zasłużony dla PTChO”.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTChO) skupia ponad 580 członków, czynnych zawodowo lekarzy chirurgów onkologów, którzy w większości są też chirurgami ogólnymi. Jest jednym z ponad 30 naukowych towarzystw medycznych w Polsce. Powstało w 1994 r. Jego celem jest m.in. rozwój chirurgii i reprezentacja interesów środowiska. Towarzystwo zajmuje się również edukacją i profilaktyką leczenia raka żołądka, przełyku, trzustki, wątroby, piersi, jelita grubego, czerniaków i mięsaków.