W dniach 18-20 września w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie przeprowadzono wizytę akredytacyjną w zakresie jego działalności.

W wyniku wizyty powstał raport z przeglądu akredytacyjnego, który stwierdza, że spełniliśmy wymagania i otrzymaliśmy akredytację.

Ocena została dokonana w sposób określony w Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. i w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie w wykorzystaniem standardów opublikowanych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali.

Certyfikat