Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci wyraża najwyższe uznanie i wdzięczność Centrum Onkologii – Instytutowi im. Marii Skłodowskiej – Curie za wspieranie jego działań służących dzieciom i przyszłości.

Prof. Jan Madej

Prof. Zbigniew Marciniak

Prof. Janusz Siedlecki

Maria Mach

Podziękowania można obejrzeć tutaj: KFNRD