Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Warszawie obędzie się konferencja pt.: „IV Spotkania z onkologią molekularną i translacyjną” organizowana przez Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego zapraszamy Państwa do zgłoszenia prezentacji. Streszczenia (do 2000 znaków) prosimy przesyłać do 17 lutego br. na adres: konferencjacoi@coi.pl.

Coroczny Zjazd Centrum Onkologii – Instytutu jest platformą informującą o kierunkach i najnowszych osiągnięciach związanych z prowadzeniem badań nad molekularnymi mechanizmami i klinicznymi uwarunkowaniami rozwoju i terapii chorób nowotworowych. Umożliwia on prowadzenie dyskusji dotyczących nowych strategii w onkologii molekularnej. Pozwala również na wymianę doświadczeń związanych z badaniami eksperymentalnymi na modelach roślinnych i zwierzęcych, które mogą być wykorzystane w poznaniu uwarunkowań rozwoju nowotworów.

Poprzednie spotkania były okazją do bliższego zapoznania się z badaniami prowadzonymi w Oddziałach Centrum Onkologii – Instytutu w obszarze m.in. zaburzeń metabolicznych, markerów nowotworowych, ścieżek sygnałowych, terapii celowanych.

Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie będzie równie owocne i przyczyni się do nowego spojrzenia na zagadnienia z pogranicza nauk podstawowych i klinicznych.

Z wyrazami szacunku,

Dział Nauki