Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr n. med. Stanisława Starościaka wybitnego chirurga narządów głowy i szyi, twórcy chirurgii głowy i szyi w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Wspaniałego lekarza i niezawodnego kolegi.

Pragniemy złożyć wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie.

Dyrekcja i Pracownicy NIO-PIB