Badanie optymalizacji dawki idelalizybu w przypadku chłoniaka grudkowego lub chłoniaka z małych limfocytów.