Otwrte, randomizowane, kontrolowane, wieloośrodkowe badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa monoterapiiolaparibem w porównaniu z chemioterapią pojedynczym preparatem wybranego przez lekarza w leczeniu wrażliwego na platynę nawracającego raka jajnika u pacjentek będących nosicielkami mutacji BRCA1/2 komórek linii płciowych.