W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami formułowanymi przez dwie organizacje mające status społecznych, w sprawie wprowadzenia obowiązku raportowania stopnia zaawansowania nowotworu przy użyciu kodów TNM, gdzie jakoby z projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie:

„…zapis (ten) został wykreślony w styczniu na wniosek Dyrektora Centrum Onkologii w Warszawie…”(cytat z jednej z wypowiedzi)

pragniemy zwrócić uwagę, iż dysponentem wszelkich zmian w projektach rozporządzeń jest Ministerstwo Zdrowia. Dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie nie ma takich prerogatyw prawnych, by wnioskować o wykreślenie jakichkolwiek zapisów z dokumentów Ministerstwa Zdrowia. Wydawać by się mogło, że organizacjom, które mają wśród fundatorów poważne podmioty od lat funkcjonujące na rynku usług medycznych oraz osoby znające obszar ochrony zdrowia nie powinny publikować takich pomyłek pisarskich.

Pan Dyrektor prof. dr hab. n. med. Jan Walewski nie odbywał żadnej rozmowy w Ministerstwie Zdrowia w sprawie wykreślenia klasyfikacji TNM z projektu rozporządzenia. Natomiast została na prośbę Ministerstwa przygotowana w COI opinia w tej sprawie. Pisanie opinii do różnych propozycji jakie pojawiają się w życiu publicznym jest dobrą praktyką, którą staramy się realizować. Tak widzimy swój udział w debacie publicznej i ta opinia nie jest żadnym szczególnym przypadkiem.

Opinie do zagadnień, które przedkładamy jako Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie staramy się tworzyć z jak największym zaangażowaniem, wynikającym z dwóch elementów: wiedzy i praktyki.

Pojawiają się różne propozycje, które często spełniają jeden z tych aspektów czyli np. inwestują w wiedzę, ale mogą negatywnie oddziaływać na proces praktyki. Może to spowodować, że rozwiązanie pozornie dobre, może bardzo negatywnie oddziaływać na teraźniejszość i obecną sytuację pacjentów. W przypadku schorzeń występujących w onkologii każde zaburzenie jest niebywale niebezpieczne i może prowadzić do tragedii. Szersze spojrzenie na jakieś zagadnienie powoduje, że niektóre rozwiązania należy wprowadzać nie bezpośrednio poprzez np. bezpośrednie szybkie implementowanie rozwiązań prawnych, ale warto poprzedzać te rozwiązania szkoleniami i edukacją.

Każda taka opinia jest elementem wielowymiarowym.

Który z tych aspektów zostanie wzięty pod uwagę to nie jest decyzja piszącego, ale decydenta. On posiada wiele narzędzi, które pozwalają mu albo zrealizować zadanie pomimo, zrealizować z uwzględnieniem, albo odrzucić opinię.

Chcielibyśmy również przypomnieć, iż historycznie to nie kto inny jak prof. dr hab. n. med. Jan Walewski już w 2014 roku nie będąc jeszcze Dyrektorem osobiście wnioskował by w COI jako pierwszym ośrodku w Polsce wprowadzić do karty pacjenta klasyfikację TNM. Jego wniosek został przyjęty i od 2014 roku w kartach pacjentów oraz systemie informatycznym COI rejestrowany jest stopień zaawansowania nowotworów według klasyfikacji TNM wszędzie tam gdzie jest to możliwe do określenia. W świetle tych faktów sformułowania pojawiające się w przestrzeni medialnej należy uznać za niezgodne z rzeczywistością.

Rzecznik Prasowy

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie