W tych trudnych dniach nasz Instytut spotyka się z licznymi dowodami solidarności ludzkiej. Otrzymujemy liczne sygnały, pytania: zarówno od osób fizycznych, jak też różnych firm, przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji o chęci wsparcia naszej działalności w formie darowizn. Nie tylko rzeczowych, ale i pieniężnych.

Każdy taki gest witamy z wdzięcznością i obiecujemy wykorzystać w sposób najbardziej racjonalny, tym bardziej iż koszty związane z obecną sytuacją są naprawdę duże.

Wszystkie darowizny od Państwa ewidencjonujemy w naszym systemie. Stosujemy zasadę, że darowizny – te rzeczowe powinny być dokonywane na podstawie umowy.

W przypadku darowizn pieniężnych dopuszcza się przyjęcie darowizny  – wpłaty na rachunek bankowy Instytutu bez umowy.

W umowie takiej Darczyńca może, choć nie musi, wskazać na jaki cel przeznaczona jest darowizna. Nie narzucamy treści umowy, każdy Darczyńca może zaproponować własną. Jeżeli jednak chcą Państwo skorzystać z naszych wzorów umów, są one dostępne poniżej:

Darowizny pieniężne: prosimy, aby przelew był dokonywany na rachunek:

PKO BP S.A 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045

z opisem w tytule przelewu (najlepiej na pierwszym miejscu opisu) słowo DAROWIZNA, można dodać sformułowanie „na cele statutowe”.

ZA WSZYSTKIE AKTY SOLIDARNOŚCI, BARDZO BARDZO DZIĘKUJEMY!!!