W dniu 6 sierpnia 2018 r. Minister Zdrowia przyjął rezygnację prof. dr hab. n. med. Jerzego Jakubowicza ze stanowiska Zastępcy Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie – Dyrektora Oddziału w Krakowie. Działając w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu prof. dr hab. n. med. Janem Walewskim, Minister Zdrowia powołał dr med. Konrada Dziobka na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie – Dyrektora Oddziału w Krakowie.