Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie realizuje projekt p.n.: „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost E-potencjału na Mazowszu” w ramach Działania 2.1 „E-usługi” i Poddziałania 2.1.1 „E-usługi na Mazowszu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach Projektu zostaną wdrożone następujące e-usługi:

 • e-Rejestracja
 • e-Konsultacja
 • e-Wywiad
 • e-Dokumentacja
 • e-Powiadomienie
 • e-Partner
 • e-Obchód
 • e-Informator

Aktualnie uruchamiana jest e-usługa tzw. „e-Informator”, która będzie realizowana przez urządzenia zwane Info-kioskami. W związku z tym, w ramach Projektu, zakupione zostały info-kioski „małe” w ilości 15 szt. i „duże” w ilości 2 szt. Info-kioski „małe” służą głównie do rejestracji wizyt, natomiast info-kioski „duże” pełnią tylko rolę informacyjną.

Wyżej wymieniona e-usługa będzie realizowana w zarówno w Instytucie, jak i u Partnerów Projektu tj. w wybranych zakładach opieki zdrowotnej świadczących usługi na obszarach wiejskich w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. W ten sposób, pacjenci z obszarów wiejskich, zdobędą możliwość rejestracji na wizyty z info-kiosku zlokalizowanego w danej przychodni zarówno u siebie w przychodni jak i w poradniach Narodowego Instytutu Onkologii.

Info-kiosk (kiosk multimedialny) to innowacyjny komputer z ekranem dotykowym, łatwy w obsłudze. Systemy multimedialne zastosowane w tych urządzeniach to połączenie tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz wideo. Zadaniem info-kiosku jest świadczenie określonych usług informacyjnych. W tym przypadku info-kioski wraz z systemem self check-in umożliwią zastąpienie tradycyjnej rejestracji w placówce rozwiązaniem bezobsługowym i pozwolą na ograniczenie ogromnych kosztów związanych z obsługą pacjentów. Ponadto rozwiązanie self check-in zwiększy bezpieczeństwo epidemiologiczne, które w czasach pandemii jest bardzo istotne.

Dla potrzeb obsługi procesu rejestracji pacjentów zakupione info-kioski zostaną zintegrowane ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS) i połączone z systemem kolejowym (e-kolejka). Potwierdzenie wizyty w umówionym terminie nastąpi przez aktywację usługi na info-kiosku poprzez wpisanie numeru PESEL lub zeskanowanie kodu kreskowego z dokumentu potwierdzenia rejestracji lub „Karty Pacjenta”. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej (brak skierowania, brak ubezpieczenia) info-kiosk wyświetli pacjentowi informację o konieczności zgłoszenia się do tradycyjnej rejestracji w placówce. Po zakończeniu procesu rejestracji wbudowana w info-kiosk drukarka wydrukuje bilet kolejkowy zawierający informacje tj.: nazwę poradni i numer gabinetu oraz imię i nazwisko lekarza, a na monitorze info-kiosku, w ramach e-mapy, pokaże się droga dojścia do celu wizyty. System pokaże budynek Instytutu w przestrzeni 3D i po zaznaczeniu danego miejsca przedstawiony zostanie krótki opis (nazwa, dodatkowy opis, zdjęcie).

Info-kiosk będzie również posiadał dostęp do dokumentów mogących interesować pacjenta (karta praw pacjenta, sposób przygotowania się do badań) oraz informacje związane z placówką (kontaktowe numery telefonów, adresy, grafik pracy lekarzy). Umożliwi również przeglądanie informacji handlowych o oferowanych badaniach i zabiegach medycznych.

Info-kioski zakupione w ramach Projektu będą urządzeniami które:

 • udostępnią e-usługę typu e-Rejestracja,
 • będą posiadały zainstalowaną wirtualną mapę placówki (e-Mapa), która pozwoli na zlokalizowanie gabinetu, pracowni, kliniki, punktu pobrań,
 • poprzez zintegrowanie z systemem informatycznym placówki pozwolą na potwierdzenie przybycia do danej poradni poprzez zeskanowanie kodu kreskowego na „Karcie Pacjenta”. Będzie miało to znaczenie w przypadku pacjentów, którzy dokonają rezerwacji wizyty w usłudze e-Rejestracja – dzięki temu lekarz w gabinecie dostanie informację, że pacjent, który ma zarezerwowaną wizytę poprzez e-Rejestrację jest już na terenie Poradni i oczekuje na wizytę.

Info-kioski pozwolą na zrealizowanie następujących celów Projektu:

 • w związku z wdrożoną usługą e-Rejestracji proces obsługi pacjenta skróci się o ok. 10 minut,
 • nastąpi wzrost jakości obsługi pacjenta – poprawa dotychczas oferowanych usług w zakresie opieki zdrowotnej, a także skrócenie czasu na realizację poszczególnych czynności związanych z obsługą procesu leczniczego.