1-go marca br.w Centrum Onkologii-Instytucie po raz trzeci już odbyła się Warszawska Konferencja Onkologiczna. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. W tym roku wydarzenie zbiegło się z obchodami jubileuszu 85 – lecia Instytutu Radowego.

Podczas sesji inauguracyjnej Minister Małgorzata Sadurska, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP, odczytała list Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.Zostały także wręczone Krzyże Orderu Odrodzenia Polski. Profesor Maciej Krzakowski odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, natomiast Profesor Piotr Rutkowski oraz Doktor Andrzej Cichocki otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.

W tej części konferencji głos zabrał również Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który przekazał życzenia dla Pracowników Instytutu oraz poinformował o planach związanych z nową reformą zdrowia.

Tematy oraz Prelegenci III WKO:

Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie: miniony rok i perspektywy – prof. Jan Walewski

Specjalności onkologiczne w Polsce rodziły się w Instytucie przy ul. Wawelskiej – prof. Edward Towpik

Wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej: Aspekty etyczne przesiewowych badań molekularnych dziedzicznych predyspozycji do zachorowania na nowotwory – prof. Janusz Limon

Nowotwory w Polsce: perspektywa 2050 – dr Joanna Didkowska

Rola chirurgii w leczeniu chorych na nowotwory: perspektywa najbliższych 10 lat – prof. Arkadiusz Jeziorski

Radioterapia XXI wieku – prof. Jacek Fijuth

Diagnostyka chorób krwi – prof. Wiesław W. Jędrzejczak

Rak gardła wywołany wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) jako nowa jednostka chorobowa – prof. Krzysztof Składowski

Rola badań klinicznych wczesnej fazy w onkologii

prof. Piotr Rutkowski

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorych na raka płuca – prof. Maciej Krzakowski

Czy można ograniczyć liczbę biopsji w rozpoznawaniu raka stercza? – prof. Andrzej Borkowski

Strategie leczenia skojarzonego/sekwencyjnego u chorych z zaawansowanym czerniakiem – prof. Piotr Rutkowski

Nowe jednostki nowotworów tkanek miękkich według klasyfikacji WHO – prof. Janusz Ryś

Postępowanie wielodyscyplinarne w onkologii – prof. Adam Maciejczyk.