Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej -Curie Europejski Tydzień Walki z Rakiem, 21 maja 2016 roku W dniu 21 maja 2016 roku z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem w godzinach między 9.00 a 14.00, w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie, odbyła się tzw. Biała Sobota. Tego dnia odwiedziło nas około 450 osób.

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej -Curie
Europejski Tydzień Walki z Rakiem, 21 maja 2016 roku

W dniu 21 maja 2016 roku z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem w godzinach między 9.00 a 14.00, w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie, odbyła się tzw. Biała Sobota. Tego dnia odwiedziło nas około 450 osób.

Szeroki zakres różnorodnych badań oraz porad, w tym m.in. badania cytologiczne i mammograficzne, badanie znamion na skórze, porady lekarzy onkologów, badanie USG piersi, oznaczenie poziomu cukru we krwi czy pomiar ciśnienia tętniczego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Wiele osób skorzystało z nauki instruktażu techniki samobadania piersi, a osobom palącym udzielano porad jak walczyć z nałogiem. Wszystkie Panie, które wykonały badanie mammograficzne lub cytologiczne otrzymały drobne upominki ufundowane przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji.

Jednym z działań prowadzonych podczas Białej Soboty była edukacja zdrowotna, zarówno na temat sposobów zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka zapisanych w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem, jak i profilaktyki nowotworów. Uczestnicy otrzymali egzemplarze Kodeksu walki z rakiem oraz ulotki promujące badania profilaktyczne: mammografię i cytologię, zawieszki z nauką samobadania piersi, kalendarzyki menstruacyjne oraz broszury dotyczące zdrowego stylu życia.

Wszyscy zainteresowani mogli również spotkać się i porozmawiać z przedstawicielkami Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa-Centrum.

W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach stanowiska osobom zainteresowanym generowano dane dostępowe do konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta oraz wydawano Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Wszyscy uczestnicy Białej Soboty częstowani byli jabłkami otrzymanymi od Stowarzyszenia Sady Grójeckie.

Statystyka udzielonych świadczeń:

 1. badania cytologiczne – 69 badań;
 2. badania mammograficzne – 42 badania;
 3. badanie znamion na skórze- 152 badania;
 4. badanie USG piersi – 24 badania;
 5. oznaczenie poziomu cukru – 175 badań;
 6. pomiar ciśnienia tętniczego – 172 pomiary;
 7. nauka samobadania -55 osób;
 8. ogólne porady lekarza onkologa – 48 porad;
 9. badanie palpacyjne piersi wraz z poradą onkologiczną – 38 porad;
 10. porady dla osób chcących rzucić palenie – 50 porad;
 11. pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu – 50 pomiarów;