Zespół dr. n. med. i n. o zdr. Mateusza Spałka zajął VIII miejsce w konkursie Złoty Skalpel 2022. Wyróżnienia przyznaje już od 14 lat redakcja „Pulsu Medycyny”. Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie najbardziej obiecujących innowatorów w świecie medycyny. Zespół, pod kierownictwem dr Spałka, otrzymał wyróżnienie za projekt „Innowacyjne schematy radioterapii okołooperacyjnej chorych na zlokalizowane mięsaki tkanek miękkich z wykorzystaniem hipofrakcjonowania, chemioterapii opartej o antracykliny i ifosfamid oraz hipertermii regionalnej”. Jako pierwszy na świecie bowiem zaproponował, zbadał (w ramach jednoramiennych badań klinicznych), a następnie zaimplementował do praktyki klinicznej schematy przedoperacyjnej hipofrakcjonowanej radioterapii w leczeniu chorych na zlokalizowane mięsaki tkanek miękkich, zarówno jako metodę samodzielną, jak i w skojarzeniu z chemioterapią i hipertermią regionalną.

„Za szczególnie istotne osiągnięcie w ramach przedstawionego projektu uznawane są dwa schematy leczenia dedykowane dla chorych na granicznie resekcyjne mięsaki. Odpowiednie skojarzenie metod leczenia przedoperacyjnego pozwoliło na wykonanie doszczętnej mikroskopowo operacji u ponad 2/3 leczonych chorych, pomimo znacznego zaawansowania guza pierwotnego. Znakomita większość chorych przeszła operację oszczędzającą (ratującą kończynę lub narząd), pomimo znacznego zaawansowania miejscowego. Unikalne na skalę światową są wyniki badania SINDIR, gdzie po raz pierwszy w literaturze zbadano prospektywnie skojarzenie hipofrakcjonowanej radioterapii z hipertermią u chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich, którzy nie są kandydatami do chemioterapii przedoperacyjnej. Hipertermia to metoda leczenia miejscowego, która uwrażliwia w wielu mechanizmach komórki nowotworowe na radioterapię i chemioterapię, a przy tym cechuje ją korzystny profil bezpieczeństwa” – czytamy w Pulsie Medycyny.

Dr Mateuszowi Spałkowi i całemu Zespołowi z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego serdecznie gratulujemy następnego sukcesu i życzymy kolejnych lat pełnych dalszych osiągnięć i szerokich perspektyw rozwoju!

Szczegóły na  https://pulsmedycyny.pl/znamy-zwyciezcow-konkursu-zloty-skalpel-2022-1168915