Na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców do składu osobowego Zespołu została powołana zastępca dyrektora ds. naukowych naszego Instytutu – dr hab. n. med. Anna Czarnecka. Gratulujemy!