CTKI258A2210

Randomizowane, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo badanie fazy 2...

CV-9104-004

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy...