Nasi naukowcy dokonali ciekawego odkrycia w zakresie mechanizmu działania komórek nowotworowych na ludzkie leukocyty z pomocą których ludzki organizm próbuje walczyć z tą chorobą. Okazuje się, że komórki nowotworowe „obezwładniają” naszych „żołnierzy”, których ludzki organizm wysyła do walki… co pozwala się nowotworowi rozwijać bez przeszkód.

Artykuł opublikowało pismo „Cancers” i jest to obecnie jeden z najczęściej czytanych artykułów.

Kierownicy projektu prof. Elżbieta Sarnowska (NIO-PIB) i prof. Tomasz Sarnowski (IBB-PAN) piszą jako wstęp do artykułu:

„Większość rozwijających się nowotworów wywołuje odpowiedź immunologiczną w naszym organizmie. Do zajścia prawidłowej odpowiedzi przeciwnowotworowej wymagane są zarówno limfocyty T CD8+ jak i CD4+. Komórki nowotowru unikają ataku limfocytów je naciekających (TILs) poprzez indukcję wielu sygnałów i ścieżek hamujących. Są to między innymi białka PD-L1 i PD-L2, które wiążą się z receptorem PD-1, co w konsekwencji prowadzi do dysfunkcji limfocytów T, ich wyczerpania lub apoptozy. Mechanizm wyczerpywania limfocytów T przez komórki nowotworowe był badany głównie w limfocytach T CD8+. Jednakże niektóre dane wskazują na to, że efektorowe limfocyty T CD4+ również mogą ulegać wyczerpywaniu. W publikacji tej przedstawiliśmy wyniki globalnego profilowania transkryptomicznego za pomocą sekwencjonowania nowej generacji, oceniliśmy ekspresję receptora PD-1 i PD-L1 oraz status chromatyny w locus PD-L1. Stwierdziliśmy, że w wyczerpanych limfocytach T CD4+ ekspresja PD-L1 jest podwyższona zarówno na poziomie transkryptu, jak i białka a także zaobserwowaliśmy, że ekspresja PD-L1 zależy od kompleksów przebudowujących chromatynę typu SWI/SNF i kompleksów reprymujących typu PRC2. Wykazaliśmy również, że nadekspresja PD-L1 w wyczerpanych limfocytach T CD4+ może być odwracalna.”

Są już pomysły jak wykorzystać to odkrycie w walce z nowotworami!

Link do artykułu w „Cancers”: https://www.mdpi.com/2072-6694/13/16/4148

Link do strony na Twitterze: https://twitter.com/Cancers_MDPI/status/1545038292579602432

Link do strony na LI: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6950803885334675456/?fbclid=IwAR0MrARJDL8JuVjDrqqJ_xZDdYjtGxUuO6D-CHWvdG4bmNrdu7XJzptoPAU

Link do strony na FB Cancers MDPI : https://www.facebook.com/CancersMDPI/posts/pfbid02wAQPDk78ERzz2uzFtEgenc2h6Nm7JNxNxuw7XaReC3KhEiEH6gWJodUcTgxFuKBUl