Temat: Wpływ transplantacji ludzkich sercowych komórek mezenchymalnych zrębu na strukturę i funkcje pozawałowego serca myszy