Temat: Ocena programów leczenia przeciwbiałaczkowego oraz znaczenia klinicznych i laboratoryjnych czynników rokowniczych u chorych na chłoniaki/białaczki prekursorowe z komórek T/NK, leczonych w Centrum Onkologii w latach 1986-2006