Koniec 2017 roku był dla nas niezwykle pomyślny!
Z przyjemnością informujemy, iż 28 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia została podpisana przez Pana Sławomira Gadomskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania i Finansów umowa na dofinansowanie projektu p.n. „Odtworzenie infrastruktury do diagnostyki i terapii chorób układu oddechowego CO-I poprzez wymianę wyrobów medycznych”. Wartość przyznanego dofinansowania obejmuje pełną wnioskowaną przez CO-I kwotę, czyli prawie 7 mln zł.

Projekt obejmuje zakup tomografu komputerowego do Zakładu Radiologii, mikroskopu z cyfrowym zapisem obrazu na potrzeby Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, wymianę łóżek w Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, doposażenie Bloku Operacyjnego oraz sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zakupione w ramach projektu ww. wyroby medyczne zastąpią wyeksploatowane elementy posiadanej infrastruktury.