Poradnia Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2011 roku.
Poradnia zatrudnia siedemnastu psychologów (w tym Kierownik Zakładu) i czterech psychiatrów pracujących w Centrum Onkologii w Warszawie.

Poradnia Psychoonkologii obejmuje kompleksową opieką psychologiczną pacjentów Centrum Onkologii oraz ich bliskich. Pomoc psychologiczna skierowana jest do pacjentów w trakcie hospitalizacji (w każdej klinice narządowej dostępny jest psycholog) i do pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym.

Prowadzimy następujące formy pomocy:

  • Interwencja kryzysowa – doraźna pomoc psychologiczna skierowana do osób, które dowiadują się o diagnozie choroby nowotworowej lub znajdują się w innym kryzysowym momencie jej przebiegu (wznowa, choroba rozsiana).
  • Terapia krótkoterminowa – obejmuje kilka spotkań z psychologiem poświęconych pracy nad aktualnymi trudnościami psychologicznymi chorych i/lub ich bliskich.
  • Terapia nastawiona na problem – jest to praca terapeutyczna z psychologiem skierowana na poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemu zgłaszanego przez pacjenta.
  • Terapia podtrzymująca – obejmuje wsparcie psychologiczne w radzeniu sobie z problemami psychospołecznymi pacjenta.
  • Grupa wsparcia dla pacjentów – zajęcia grupowe mające na celu wsparcie psychologiczne osób na różnym etapie choroby nowotworowej.
  • Terapia małżeńska i rodzinna – spotkania małżeństw i/lub rodzin z psychologiem.
  • Terapia dla osób w żałobie.

Prowadzimy również działalność dydaktyczną (wykłady i warsztaty umiejętności psychologicznych dla lekarzy i personelu medycznego)

W ramach działalności naukowej prowadzone są badania obejmujące wszystkich pacjentów Centrum Onkologii, dotyczące wielu aspektów radzenia sobie z chorobą nowotworową na różnych jej etapach. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradnikami oraz serią wydawniczą Co Warto Wiedzieć.