W dniu 2 lipca  2020 r. w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie -Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich.

godz. 10.00

lek. Tomasz Napiórkowski pt: „Ocena porównawcza propofolu i sewofluranu w endoskopowych resekcjach guzów przysadki mózgowej ”

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Mandat

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Sokół-Kobielska i dr hab. Paweł Sokal

 

godz. 11.00

lek. Michał Szymczyk pt: „Optymalizacja leczenia chorych na chłoniaka z komórek płaszcza w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie”

Promotor: prof. dr hab. Jan Walewski

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda  i  prof. dr hab. Sebastian Giebel

 

godz. 12.00

lek. Artur Oziębło pt: „Ocena przydatności technik chirurgii podstawy czaszki w leczeniu oponiaków”

Promotor:  prof. dr hab. Romuald Krajewski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kukwa i prof. dr hab. Piotr Ładziński

 

Obrona odbędzie się na posiedzeniu komisji doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby nie będące członkami komisji doktorskiej zaproszone są do uczestnictwa w obronie za pomocą linku, https://vrec.coi.pl/replay/webcastShow.html?key=epYsMFa5sAgbeeW,  który zostanie udostępniony w dniu obrony

 

Streszczenie i recenzje zamieszczone są na stronie www.pib-nio.pl/Nauka/RadaNaukowa

Rozprawy doktorskie dostępne są w Bibliotece Naukowej NOI-PIB