Kierownik Zakładu:
dr hab. n. tech. Jan Poleszczuk
Tel: (+48) 22 546 29 33
Email: Jan.Poleszczuk@pib-nio.pl
www: http://jpoleszczuk.pl
Twitter: @JPoleszczuk
LinkedIn
ResearchGate

 

 

Zespół

O Zakładzie

W Zakładzie realizowane są badania własne oraz zadania z zakresy wspomagania prac innych zespołów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego (analityczne wsparcie badań naukowych i klinicznych). Zakład powstał 2019 po przekształceniu Samodzielnej Pracowni Bioinformatyki i Biostatystyki i zatrudnia badaczy z doświadczeniem w modelowaniu matematycznym, analizie danych medycznych (również big data) i biostatystyce.

Zakład zajmuje się między innymi

  • Wykorzystaniem metod Deep Learning do analiz onkologicznych opartych o duże zbiory danych;
  • Budową modeli prognostycznych wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych;
  • Budową modeli matematycznych i obliczeniowych pozwalających na badanie dynamiki rozwoju nowotworu;
  • Wsparciem analitycznym przy projektowaniu i analizowaniu wyników badań klinicznych i naukowych;
  • Zaawansowanymi analizami na potrzeby Narodowej Strategii Onkologicznej (przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia);
  • Budową i rozwojem systemu do prowadzeniem badań klinicznych (tzw. system eCRF) ;
  • Budową i rozwojem systemu do prowadzenia badań naukowych.