STRUKTURA

 

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. med. Andrzej Cieszanowski

 

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Ul. W. K.Roentgena 5, 02-781 Warszawa

 

Sekretariat Zakładu Radiologii I

tel: (22) 546 22 80

 @:  radiologia1@pib-nio.pl

 

 

OPIS ZAKŁADU

 

 

1. Specjalistyczna diagnostyka obrazowa chorych onkologicznych

  • Wykonywanie badań RTG
  • Wykonywanie badań USG
  • Wykonywanie badań TK
  • Wykonywanie badań MR

2. Kompleksowa diagnostyka mammograficzna (mammografia, USG, tomosynteza, biopsje)

 

3. Uczestnictwo w posiedzeniach zespołów wielodyscyplinarnych i konsultacje badań obrazowych wykonywanych w   jednostkach zewnętrznych

 

4. Szkolenie rezydentów (obecnie 26 rezydentów)

 

5. Działalność naukowa we współpracy z klinikami NIO-PIB i Zakładem Fizyki Medycznej – głównie w zakresie nowych technik dyfuzyjnych w MR, diagnostyki guzów neuroendokrynnych, wyznaczanie dawek referencyjnych dla badań radiologicznych u chorych onkologicznych (zwłaszcza wieloodcinkowych badań TK)

 

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

 

Podgórska, J., Pasicz, K., Zagórowicz, E., Mróz, A.,Gołębiewski, B., Kuś, P., Jasieniak, J., Skrzyński, W., Wieszczy, P. Kukołowicz, P., Cieszanowski, A. Intravoxel incoherent motion MRI in evaluating inflammatory activity in ulcerative colitis: a pilot study. Acta Radiologica, 2021, 62(4), pp. 439–446. IF = 1.99

Spałek MJ, Koseła-Paterczyk H, Borkowska A, Wągrodzki M, Szumera-Ciećkiewicz A, Czarnecka AM, Castaneda-Wysocka P, Kalinowska I, Poleszczuk J, Dąbrowska-Szewczyk D, Cieszanowski A, Rutkowski P. Combined preoperative hypofractionated radiotherapy with doxorubicin-ifosfamide chemotherapy in marginally resectable soft tissue sarcomas: results of a phase II clinical trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2021 Feb 15;S0360-3016(21) 00194-2. IF = 7.038

Szubert-Franczak, A.E., Naduk-Ostrowska, M., Pasicz, K., Podgorska j, Skrzyński, W., Cieszanowski, A. Intravoxel incoherent motion magnetic resonance imaging: Basic principles and clinical applications. Polish Journal of Radiology, 2020, 85(1), pp. e624–e635

Cieszanowski A, Czekajska E, Giżycka B, Gruszczyńska K, Podgórska J, Oronowicz-Jaśkowiak A, Serafin Z, Szurowska E, Walecki JM. Management of patients with COVID-19 in radiology departments, and indications regarding imaging studies – recommendations of the Polish medical society of radiology. Polish Journal of Radiology, 2020, 85(1), pp. e209–e214

Koseła-Paterczyk H, Spałek M, Borkowska A, Teterycz P, Wągrodzki M, Szumera-Ciećkiewicz A, Morysiński T, Castaneda-Wysocka P, Cieszanowski A, Zdzienicki M, Goryń T, Rutkowski P. Hypofractionated Radiotherapy in Locally Advanced Myxoid Liposarcomas of Extremities or Trunk Wall: Results of a Single-Arm Prospective Clinical Trial. J Clin Med. 2020 Aug 1;9(8):2471.  IF = 4.242

Pasicz K, Podgórska J, Jasieniak J, Fabiszewska E, Skrzyński W, Anysz-Grodzicka A, Cieszanowski A, Kukołowicz P, Grabska I. Optimal b-values for diffusion kurtosis imaging of the liver and pancreas in MR examinations. Phys Med. 2019 Oct;66:119-123. doi: 10.1016/j.ejmp.2019.09.238. Epub 2019 Oct 7. IF = 2.485

Cieszanowski, A., Anysz-Grodzicka, A., Podgorska, J., Jagielska, B., Pałucki, J. Magnetic resonance imaging of uncommon hepatic mesenchymal tumours: Haemangioendothelioma and angiosarcoma. Current Medical Imaging Reviews 2019, 15(4), 362-368. IF = 0.812

Cieszanowski A., Pasicz K., Podgórska J., Fabiszewska E., Skrzyński W., Jasieniak J., Anysz-Grodzicka A., Grabska I., Pałucki J., Naduk-Ostrowska M., Jagielska B., Kukołowicz P. Reproducibility of intravoxel incoherent motion of liver on a 3.0T scanner: free-breathing and respiratory-triggered sequences acquired with different numbers of excitations. Polish Journal of Radiology. 2018; 83:437-445.

Kolasinska-Ćwikła A, Pęczkowska M, Ćwikła JB, Michałowska I, Pałucki JM, Bodei L, Lewczuk-Myślicka A, Januszewicz A. A Clinical Efficacy of PRRT in Patients with Advanced, Nonresectable, Paraganglioma-Pheochromocytoma, Related to SDHx Gene Mutation. J Clin Med. 2019 Jun 30;8(7). pii: E952. doi: 10.3390/jcm8070952. IF = 5.688