Sekretariat:   Dorota Szmit
Tel. 22 546 23 88,22 546 2749
Fax. 22 546 2635
e-mail: cytometriaprzeplywowa [at] pib-nio.pl, grym [at] pib-nio.pl
Zespół:

St. asystent diagnostyki laboratoryjnej: dr n. med. Katarzyna Błachnio

Mł. asystent: dr n. med. Zbigniew Bystydzieński

Mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej: mgr Anita Borysiuk,

Mł. asystent diagnostyki laboratoryjnej: mgr Marcin Chmielewski

 

Adres
Ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
telefon
(22) 546 23 88 Sekretariat

(22) 546 26 35 Laboratorium

(22) 546 25 74 Cytometry

(22) 546 24 96 Gabinet biopsji cienkoigłowej

(22) 546 29 67 Pokój asystentów

(22) 546 26 21  Pokój asystentów

fax
(22) 546 26 35, (22) 546 31 88
e-mail
cytometriaprzeplywowa@pib-nio.pl
Struktura i opis działalności

Pracownia Cytometrii Przepływowej (PCP) wykonuje nowoczesną diagnostykę chłoniaków i białaczek oraz ocenę układu immunologicznego a wstępny wynik uzyskuje się w przeciągu 1,5 godziny od pobrania materiału. Na terenie PCP wykonuje się biopsje cienkoigłowe nowotworów układu chłonnego pod kontrolą USG i CT dla diagnostyki cytometrycznej, cytogenetycznej i molekularnej pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii oraz w ramach badań komercyjnych. Diagnostyka rozpoznawanych podtypów nowotworów obejmuje ocenę cytologii, immunofenotypu komórek (materiał z biopsji cienkoigłowej, krew, szpik, płyny ustrojowe), jak również we współpracy z Samodzielną Pracownią Cytogenetyki interpretację wyników cytogenetyczno-molekularnych. Pracownia prowadzi diagnostykę w ścisłej współpracy z Kliniką Nowotworów Układu Chłonnego NIO-PIB.

Pracownia obok diagnostyki cytometrycznej realizuje również diagnostykę histopatologiczną (ocena biopsji wycinających i trepanobiopsji) i cytologiczną. Na terenie  PCP  wykonujemy również Tru-cut biopsy pod kontrolą USG do badań histopatologicznych. Dużą część diagnostyki histopatologicznej obejmuje diagnostyka konsultacyjna nowotworów układu chłonnego. Diagnostyka cytologiczna obejmuje badania cytologiczne materiałów uzyskanych dzięki biopsji cienkoigłowej, badania cytologiczne płynów mózgowo-rdzeniowych, diagnostyczne badania miRNA płynów mózgowo-rdzeniowych w diagnostyce pierwotnych chłoniaków mózgu (obecnie nie realizowana) (we współpracy z Zakładem Biologii Nowotworów).

Pracownia w ramach działalności dydaktycznej prowadzi  liczne kursy we współpracy z Zakładem Cytologii Klinicznej CMKP w zakresie nauczania podstaw cytometrii przepływowej w diagnostyce chłoniaków oraz z innymi Zakładami/Klinikami CMKP w zakresie ogólnej diagnostyki cytologiczno-histopatologicznej chłoniaków.

Publikacje za lata 2019-2022:

1. Duś-Szachniewicz K, Drobczyński S, Woźniak M, Zduniak K, Ostasiewicz K, Ziółkowski P, Korzeniewska AK., Agrawal AK., Kołodziej P, Walaszek K, Bystydzieński Z, Rymkiewicz G: Differentiation of single lymphoma primary cells and normal B-cells based on their adhesion to mesenchymal stromal cells in optical tweezers. Scientific Reports, 2019, 1, ss. 1-13,

2.Martín-Garcia D, Navarro A, Valdés-Mas R, Clot G, Gutiérrez-Abril J, Prieto M, Ribera-Cortada I, Woroniecka R, Rymkiewicz G et al. CCND2 and CCND3 hijack immunoglobulin light chain enhancers in cyclin D1− mantle cell lymphoma, w: Blood 2019, 9, ss. 940-951,

3. Panea RI., Love CL.,……….., Rymkiewicz G,……, Dave SS. The whole-genome landscape of Burkitt lymphoma subtypes. Blood 2019, 19, ss. 1598-1607,

4.Rauert-Wunderlich H, Mottok A, Scott DW., Rimsza LM., Ott G, Klapper W., Unterhalt M.,Kluin-Nelemans HC., Hermine O., Hartmann S., Thorns Ch, Rymkiewicz G et al. Validation of the MCL35 gene expression proliferation assay in randomized trials of the European Mantle Cell Lymphoma Network. British Journal of Haematology 2019, 4, ss. 616-624,

5.Wagener R, Seufert J., Raimondi F, Bens S, Kleinheinz K, Nagel I, Altmüller J, Thiele H, Hübschmann D, Kohler ChW., Nürnberg P, Au-Yeung R, Burkhardt B, Horn H, Leoncini L, Jaffe ES., Ott G, Rymkiewicz G et al. The mutational landscape of Burkitt-like lymphoma with 11q aberration is distinct from that of Burkitt lymphoma. Blood 2019, vol. 133, nr 9, , ss. 962-966.

6. Zajdel M, Rymkiewicz G, Sromek M, Cieślikowska M, Swoboda P, Kulińczak M, Goryca K, Bystydzieński Z, Błachnio K, Ostrowska B, Borysiuk A, et al. Tumor and Cerebrospinal Fluid microRNAs in Primary Central Nervous System Lymphomas. Cancers 2019, 11, ss. 1-14,

7. Walewski J, Paszkiewicz-Kozik E, Michalski W, Rymkiewicz G et al. Firstline RCVP versus RCHOP induction immunochemotherapy for indolent lymphoma with rituximab maintenance. A multicentre, phase III randomized study by the Polish Lymphoma Research Group PLRG4. British Journal of Haematology 2020, 6,ss. 898-906,

8. Szumera-Ciećkiewicz A, Poleszczuk J, Paszkiewicz-Kozik E, Rymkiewicz G, Sokół K, Borysiuk A, et al. EZH2 Expression in Follicular Lymphoma Is Variable and Independent from the Progression of Disease Within 24 Months of First Treatment. Anticancer Research 2020, nr 12, ss. 6685-6697,

9. Szumera-Ciećkiewicz A, Poleszczuk J, Kuczkiewicz-Siemion O, Paszkiewicz-Kozik E, Rymkiewicz G, Sokół K, Borysiuk A, et al. PD1 distribution pattern, regardless of the cell origin, is an independent microenvironmental prognostic factor for progression-free survival in follicular lymphoma. Pathology Research and Practice 2020,10, ss. 1-6,

10. Szumera-Ciećkiewicz A, Wojciechowska U, Didkowska J, Poleszczuk J, Rymkiewicz G, et al. Population-based epidemiological data of follicular lymphoma in Poland: 15 years of observation. Scientific Reports, 2020, 1 ss. 1-8,

11. Szumera-Ciećkiewicz A, Rymkiewicz G, Sokół K, Paszkiewicz-Kozik E, Borysiuk A, Poleszczuk Jan, Błachnio K, Bystydzieński Z, et al. Significance of CD10 protein expression in the diagnostics of follicular lymphoma: A comparison of conventional immunohistochemistry with flow cytometry supported by the establishment of BCL2 and BCL6 rearrangements. International Journal of Laboratory Hematology 2020,  4, ss. 453-463,

12. Croci GA., Hoster E, Beà S, Clot G, Enjuanes A, Scott DW., Cabeçadas J, Veloza L, Campo E, Clasen-Linde E, Goswami RS., Helgeland L, Pileri S, Rymkiewicz G, et al. Reproducibility of histologic prognostic parameters for mantle cell lymphoma: cytology, Ki67, p53 and SOX11.  Virchows Archiv 2020, 2, ss. 259-267,

13. Grygalewicz B, Woroniecka R, Rymkiewicz G, Rygier J, Malawska N, Blachnio K, Bystydzienski Z, Borysiuk A, et al. Genetic progression of post-transplant Burkitt-like lymphoma case with 11q-Gain/Loss and MYC amplification. Cancer Genetics 2020;245:1-5,

14. Dąbrowska-Iwanicka A, Błachnio K, Woroniecka R, Rymkiewicz G, Walewski J. Leczenie wenetoklaksem młodego pacjenta z przewlekłą białaczką limfocytową z delecją 17p i nawrotem choroby po pierwszej linii leczenia — opis przypadku i przegląd literatury. Hematologia 2021, 4, ss. 240-252, DOI: 10.5603/Hem.2020.0044

15. Szymczyk M, Rymkiewicz G, Bystydzieński Z, Szostakowska-Rodzoś M, Zub R, Woroniecka R, Paszkiewicz-Kozik E, Fabisiewicz Anna. Classical and molecular methods in differentiation of mantle cell lymphoma and small lymphocytic lymphoma in composite lymphoma: a case report. Journal of Hematopathology 2021, 14, , ss. 53-60, DOI:10.1007/s12308-020-00426-416,

16. Szydlowski M, ………. Rymkiewicz G,……….. Juszczyński P. Inhibition of PIM Kinases in DLBCL Targets MYC Transcriptional Program and Augments the Efficacy of Anti-CD20 Antibodies. Cancer Research 2021, 81(23) DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-21-1023,

17. B Ostrowska, G Rymkiewicz, M Chechlinska, K Blachnio, K Domanska-Czyz, Z Bystydzieński et al. Prognostic Value of the Immunological Subtypes of Adolescent and Adult T-Cell Lymphoblastic Lymphoma; an Ultra-High-Risk Pro-T/CD2 (−) Subtype. Cancers 2021,1911 ss. 1-14,

18. Duś-Szachniewicz K, Rymkiewicz G et al. Large-Scale Proteomic Analysis of Follicular Lymphoma Reveals Extensive Remodeling of Cell Adhesion Pathway and Identifies Hub Proteins Related to the Lymphomagenesis, Cancers, 2021, 4, ss. 1-21,

19. Sromek, M.; Rymkiewicz,G.; Paziewska, A.; Szafron, L.M.; Kulecka, M.; Zajdel, M.; Kulinczak,M.; Dabrowska, M.; Balabas, A.;Bystydzienski, Z.; et al. A Set of 17microRNAs Common for Brain and Cerebrospinal Fluid Differentiates Primary Central Nervous System Lymphoma from Non-MalignantBrain Tumors. Biomolecules 2021, 11,1395.

20. Woroniecka R, Rymkiewicz G, Szafron LM, Blachnio K, Szafron LA, Bystydzienski Z et al. Cryptic MYC insertions in Burkitt lymphoma: New data and a review of the literature. PLoS ONE 2022, 17(2): e0263980. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263980

21. Paszkiewicz- Kozik  E, ………Rymkiewicz G, Walewski J. Ofatumumab with iphosphamide, etoposide and cytarabine for patients with transplantation-ineligible relapsed and refractory diffuse large B-cell lymphoma. British Journal of Haematology 2022. DOI: 10.1111/ bjh.18166,

22. Paszkiewicz-Kozik E, ……… Rymkiewicz G, et al. Rituximab and Chemotherapy for Newly Diagnosed Follicular Lymphoma: Real-World Report of Polish Lymphoma Research Group. Chemotherapy 2022. DOI:10.1159/000523921.

 

Obecnie na terenie PCP są realizowane badania obejmujące dotyczące Burkitt lymphoma, High grade B-cell lymphoma with MYC and BCL6 rearrangements i High grade B-cell lymphoma, NOS

 
Lokalizacja:
Pracownia Cytometrii Przepływowej

Zakład Patomorfologii Nowotworów

Budek Naukowy, Budynek F, piętro 2