Samodzielna Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi jest jednostką w strukturze Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Roentgena 5 oraz  ul. Wawelskiej 15.

Do głównych zadań Pracowni należy wykonywanie badań przed transfuzyjnych oraz planowanie i organizowanie zaopatrzenia w krew i jej składniki na potrzeby chorych leczonych w Centrum Onkologii- Instytucie i innych Zakładach Opieki Zdrowotnej wg zawartych umów.

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy – diagności laboratoryjni ze specjalizacją z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej i technicy analityki medycznej zapewniają wysoką jakość świadczonych usług przez cała dobę w dni robocze i święta.

Badania wykonywane w Pracowni:

  • oznaczenie grup krwi w układzie ABO i Rh,
  • screaning alloprzeciwciał,
  • próba zgodności krwi,
  • wykonanie identyfikacyjnej karty grup krwi (Krewkarta).

Badania wykonywane metodą mikrokolumnową  na najwyższej klasy zautomatyzowanych analizatorach immunohematologicznych objęte są codzienną kontrolą wewnątrzlaboratoryjną oraz okresową zewnętrzną kontrolą przeprowadzaną przez Instytut Hematologii.

Pracownia posiada również system informatyczny odpowiadający standardom w zakresie oprogramowania i bezpieczeństwa danych osobowych.

Nasze zalety:

  • wysoka jakość i szybki czas wykonania badań,
  • wysokie kwalifikacje zespołu,
  • dbałość  i troska  o bezpieczeństwo  pacjenta.

Pracownia wykonuje odpłatnie badania bez skierowania dla indywidualnych klientów zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Pobranie krwi do badań nie wymaga wcześniejszego specjalnego przygotowania pacjenta.