Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Onkologii w Warszawie zapewnia wysokospecjalistyczną stałą opiekę na poziomie eksperckim w szpitalu o trzecim stopniu referencyjności jakim jest Centrum Onkologii.

Przeprowadzamy rocznie ponad 12 000 planowych znieczuleń do operacji  – znieczulenia przewodowe, znieczulenia ogólne, techniki łączone, analgosedacje – także w trybie hospitalizacji jednodniowych. Prowadzimy znieczulenia do unikatowych w skali kraju złożonych procedur chirurgicznych, których zakres i czas trwania stanowią wyzwanie dla wielodyscyplinarnych zespołów. Znieczulamy również do procedur diagnostycznych i niechirurgicznych procedur terapeutycznych, także dzieci od drugiego roku życia do radioterapii

Nasza ścisła współpraca z poszczególnymi Klinikami i Zakładami zabiegowymi odbywa się nie tylko na trzech blokach operacyjnych CO-I, ale także w pracowniach diagnostycznych (gastroenterologia onkologiczna, ginekologia onkologiczna, torakochirurgia, urologia onkologiczna, radioterapia, brachyterapia, radiologia, Centrum Profilaktyki Nowotworów). Działająca codziennnie Poradnia Anestezjologiczna umożliwia optymalne przygotowanie chorych do leczenia operacyjnego.

Zapewniamy opiekę w bezpośrednim okresie po operacji na trzech Salach Nadzoru Poznieczuleniowego, gdzie monitoruje się czynności życiowe i zapewnia skuteczne leczenie przeciwbólowe.

Specjalizujemy się w wykonywaniu dostępów dożylnych do dużych naczyń, głównie celem prowadzenia chemioterapii. Zakładamy rocznie ok. 1400 tzw. wkłuć centralnych oraz ok. 1000 wszczepialnych portów donaczyniowych, w tym również porty dwukomorowe. Aby procedury te były wykonywane jak najbezpieczniej posiadamy dwa aparaty USG najwyższej klasy i szeroko je wykorzystujemy.

Dysponujemy 17 łóżkami Intensywnej Terapii, które wykorzystywane są do opieki nad najciężej chorymi pacjentami z niewydolnością kluczowych układów – W Oddziale Intensywnej Terapii leczeni są pacjenci z ostrą niewydolnością oddechową, ostrą niewydolnością krążenia, ostrą niewydolnością nerek, we wstrząsie, z zaburzeniami metabolicznymi i wodno – elektrolitowymi  oraz z ciężkimi zakażeniami będącymi powikłaniem leczenia przeciwnowotworowego. Tutaj także przebywają pacjenci w okresie pooperacyjnym po rozległych zabiegach onkologicznych. Leczenie pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii opiera się na stosowaniu zaawansowanych technik wentylacji mechanicznej, wspomaganiu układu krążenia  poprzez działania farmakologiczne. Stosujemy również czasową elektrostymulację serca. Dysponujemy wszystkimi lekami stosowanymi w anestezjologii i intensywnej terapii na świecie, w tym najnowocześniejszymi, szerokospektralnymi antybiotykami.

Stosujemy różne techniki wentylacji – tak inwazyjne jak i nieinwazyjne – aby móc dobrać najlepszy tryb postepowania dla danego pacjenta. Jesteśmy jednym z wiodących w Polsce ośrodków w zakresie monitorowania hemodynamicznego, zarówno w Oddziale Intensywnej Terapii jak i śródoperacyjnie.

Wszystkie nasze stanowska znieczulenia i intensywnej terapii wyposażona są w sprzęt, którego zakres przekracza wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Dysponujemy możliwością monitorowania głębokości znieczulenia na wszystkich stanowiskach znieczulenia, co zmniejsza do zera ryzyko powrotu świadomości w czasie znieczulenia. Podczas operacji w obrębie klatki piersiowej stosujemy ciągy podgląd położenia rurek intubacyjnych, które „uzbrojone” w kamerę przekazują obraz drzewa oskrzelowego w trybie ciągłym na osobny monitor. Posiadamy aż cztery aparaty umożliwiające prowadzenie dializ w trybie ciągłym i wykorzystujemy je nie tylko do prowadzenia rutynowej terapii nerkozastępczej, ale rówież do prowadzenia specjalistycznych metod filtracji z wykorzystaniem kolumn wychwytujących substancje odpowiedzialne za zagrażające życiu reakcje zapalne. Podczas leczenia niewydolności wielonarządowej wspomagamy się odczytami z zakresu hemodynamiki (zarówno metodami termodylucji przezpłucnej, jak i metodami pomiaru tzw. pola pod krzywą) dostosowując postępowanie terapeutyczne do takich wartości jak rzut serca, opór obwodowy i stopień wypełnienia łożyska naczyniowego. Przez 24 godziny siedem dni w tygodniu świadczymy konsultacje w zakresie leczenia bólu ostrego i w takim samym wymiarze zapewniamy naszym pacjentom tzw. serwis portowy, czyli konsultujemy wszelkie wątpliwości, z którymi zgłaszają się pacjenci z wszczepionymi podskórnymi portami do podawania leków.

Bezpieczeństwo naszych pacjentów zwieksza dodatkowo ogromne doświadczenie naszego Zespołu w zakresie zabezpieczania trudnych dróg oddechowych – laryngoskopy z torami wizyjnymi i bronchoskopy intubacyjne są u nas w codziennym użyciu.

Nasz Zespół Reanimacyjny pozostaje w gotowości 24/7 i prowadzi interwencje na terenie całego szpitala.

Przywiązujemy ogromną wagę do kształcenia kolejnych pokoleń lekarzy – rezydentów. Dumni jesteśmy z naszych kolegów, którzy z roku na roku zdając państwowy egzamin specjalizacyjny dołączają do grona wysoko wykształconych anestezjologów. Szkolimy tak, aby mieć poczucie, że sami pozwolilibyśmy się znieczulić naszym uczniom.

Stanowimy Zespół ponad pięćdziesięciu lekarzy i ponad osiemdziesięciu pielęgniarek wspomaganych przez trzy sekretarki medyczne i dziesięcioro sanitariuszy. Razem opiekujemy się pacjentami i ściśle współpracujemy z całym pionem klinicznym szpitala dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu naszych pacjentów.