Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Michałowi Mikuli