(Zakład Radioterapii – prof. Andrzej Hliniak, Zakład Rehabilitacji – dr Krystyna Mika, Przychodnia – prof. Grzegorz Madej)