natomiast – dzięki staraniom Franciszka Łukaszczyka – zezwalają na kontynuowanie działalności leczniczej.