z udziałem Marii Skłodowskiej-Curie i Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Pierwszym dyrektorem zostaje dr Franciszek Łukaszczyk. W Instytucie powstaje Pracownia Patologii (dr Józef Laskowski).