Rada Naukowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2020 r. odmówiła nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·         Dr n. med. Marcinowi Opławskiemu (Uchwała RN nr 121-2020) (Uchwała RN nr 201-2020)

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·          Dr n. med. Dariuszowi Pytlowi (Uchwała RN nr 53-2020)

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 r. odmówiła nadania stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·         Dr n. med. Henrykowi Koziarze (Uchwała RN nr 54-2020)
·         Dr n. med. Przemysławowi Zdziarskiemu (Uchwała RN nr 55-2020)

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2020 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·         Dr n. med. Jakubowi Żołnierkowi (Uchwała RN nr  2-2020)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·         Dr n. med. Mateuszowi Bujko (Uchwała RN nr 423-2019)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·         Dr n. med. Mirosławowi Śnieturze (Uchwała RN nr 346-2019)
·         Dr n. med. Barbarze Radeckiej (Uchwała RN nr 345-2019)
·         Dr n. med. Ewie Chmielik (Uchwała RN nr 344-2019)
·         Dr n. med. Jakubowi Kucharzowi (Uchwała RN nr 343-2019)
·         Dr n. med. Agnieszce Adamczyk (Uchwała RN nr 342-2019)
·         Dr n. med. Michałowi Jarząbowi (Uchwała RN nr 341-2019)
·         Dr n. med. Jolancie Krajewskiej (Uchwała RN nr 340-2019)
·         Dr n. med. Małgorzacie Oczko-Wojciechowskiej (Uchwała RN nr 339-2019)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne:
·         Dr n. med. Romanowi Sosnowskiemu (Uchwała RN nr 236-2019)
·         Dr n. med. Grzegorzowi Rymkiewiczowi (Uchwała RN nr 237-2019)
·         Dr n. med. Tomaszowi Czerwowi (Uchwała RN nr 235-2019)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:
·         Dr n. med. Dorocie Gabryś (Uchwała RN nr 179-2019)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:
·         Dr n. med. Marcie Mańczuk (Uchwała RN nr 4-2019)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:
·         Dr n. med. Joannie Didkowskiej (Uchwała RN nr 202-2018)
·         Dr n. med. Agnieszce Woźniak (Uchwała RN nr 203-2018)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 23 maja 2018 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:
·         Dr n. med. Elżbiecie Sarnowskiej (Uchwała RN nr 116-2018)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:
·         Dr n. med. Agnieszce Czarnieckiej (Uchwała RN nr 31-2017)
·         Dr n. med. Agnieszce Żółciak-Siwińskiej (Uchwała RN nr 32-2017)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 20 września 2017 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych:
·         Dr inż. Arturowi Cieślar-Pobudzie (Uchwała RN nr 21-2017)

 

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych:
·         Dr n. med. Iwonie Ługowskiej (Uchwała RN nr 104-2017)

·         Dr n. med. Grażynie Kamińskiej-Winciorek (Uchwała RN nr 105-2017)
·         Dr n. med. Piotrowi Sobiczewskiemu (Uchwała RN nr 106-2017)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 9 maja 2017 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych:
·          Dr n. med. Elżbiecie Łuczyńskiej  (Uchwała RN nr 66-2017)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych:
·          Dr n. med. Beacie Kotowicz  (Uchwała RN nr 30-2016)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych:

·         Dr n. med. Łukaszowi Krakowczykowi (Uchwała RN nr 77-2016)

·         Dr n. med. Andrzejowi Komorowskiemu (Uchwała RN nr 76-2016)

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu  20 kwietnia 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych:
·          Dr n. med. Dorocie Ścieglińskiej  (Uchwała RN nr 55-2016)

 


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2016 r. nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych:
·          Dr n. med. Wojciechowi Wysockiemu  (Uchwała RN nr 4-2016)

 

Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Aleksandrze Rusin

Uchwała Rady Naukowej Nr 42/2015 z dnia 25.11.2015


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Beacie Jureckiej-Lubienieckiej

Uchwała Rady Naukowej Nr 41/2015 z dnia 25.11.2015


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Michałowi Mikuli

Uchwała Rady Naukowej Nr 152015 z dnia 24.06.2015


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Tomaszowi Rutkowskiemu

Uchwała Rady Naukowej Nr 12/2015 z dnia 13.05.2015


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Joannie Niemiec

Uchwała Rady Naukowej Nr 11/2015 z dnia 13.05.2015


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Sławomirowi Blamkowi

Uchwała Rady Naukowej Nr 1/2015 z dnia 21.01.2015


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 26 listopada 2014 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Tomaszowi Drewniakowi

Uchwała Rady Naukowej Nr 9/2014 z dnia 26.11.2014


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 24 września 2014 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Pawłowi Wiechno.

Uchwała Rady Naukowej Nr 8/2014 z dnia 24.09.2014


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, na swoim posiedzeniu w dniu 11  czerwca 2014 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych: dr Dariuszowi Kowalskiemu

Uchwała Rady Naukowej Nr 7/2014 z dnia 11.06.2014