Repozytorium wspiera pracowników COI oraz Dział nauki COI w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych.